Specifične usluge

 • Početna
 • /
 • Što radimo / Usluge
 • /
 • Specifične usluge

Projekti u području sustava gospodarenja otpadom

 • Pretovarne stanice
 • Centri za zbrinjavanje otpada

Ispitivanje stanja kolničkih konstrukcija

GPR (Groung Penetrating Radar) - nerazorna metoda određivanja debljine slojeva postojećih kolničkih konstrukcija.

Brošura: Georadar Hi-Pave

Detekcija instalacija

Traganje, iskolčenje i obilježavanje podzemnih vodova korištenjem georadara te uređaja za traganje metalnih cijevi i cijevi pod naponom.

Brošura: Georadar Hi-Mod

Izrada sustava gospodarenja infrastrukturom

 • Izrada web preglednika
 • Integrirani podaci iz stereo i panoramskih kamera, laserskog profilera, GPR-a za snimanje kolničke konstrukcije i podzemnih instalacija
 • Mogućnost upita i analiza
 • Brošura: Web GIS preglednik