Specifične usluge

Mobilno kartiranje i web gis preglednik nerazvrstanih cesta I. reda grada Zagreba za potrebu izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba
Detektiranje, označavanje i snimanje podzemnih instalacija – razne lokacije (benzinske pumpe, stara jezgra grada Dubrovnika, gradilišta)
Snimanje debljina asfaltnih slojeva na manevarskim površinama georadarom 2,0 GHz na međunarodnom aerodromu „Sarajevo“