Specifične usluge

Mobilno kartiranje i web gis preglednik nerazvrstanih cesta I. reda grada Zagreba za potrebu izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba
Detektiranje, označavanje i snimanje podzemnih instalacija – razne lokacije (benzinske pumpe, stara jezgra grada Dubrovnika, gradilišta)
Snimanje debljina asfaltnih slojeva na manevarskim površinama georadarom 2,0 GHz na međunarodnom aerodromu „Sarajevo“
Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem

Naziv projekta: Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem
Naziv korisnika: GEOPROJEKT, dioničko društvo za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor
Naziv partnera: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET, CONTECH d.o.o. za projektiranje, graditeljstvo i usluge, PROIZVODNJA ALATA I UREĐAJA "P.S.G." VL. IVICA GOLIK