Specifične usluge

Mobilno kartiranje i web gis preglednik nerazvrstanih cesta I. reda grada Zagreba za potrebu izrade baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba
Detektiranje, označavanje i snimanje podzemnih instalacija – razne lokacije (benzinske pumpe, stara jezgra grada Dubrovnika, gradilišta)
Snimanje debljina asfaltnih slojeva na manevarskim površinama georadarom 2,0 GHz na međunarodnom aerodromu „Sarajevo“
Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem

Projekt: Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem
Naziv korisnika: GEOPROJEKT D.D., Sukoišnska 43, 21000 Split
Naziv partnera: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAĐEVINSKI FAKULTET, Kačićeva 26, 10000 Zagreb; CONTECH D.O.O., Katićev prilaz 5, 10000 Zagreb; PROIZVODNJA ALATA I UREĐAJA „P.S.G.“, vl. Ivica Golik, Zagrebačka 175, Trstenik Nartski

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj