Projektiranje i nadzor

CESTOVNA INFRASTRUKTURA

Cjelokupna projektna dokumentacija za izgradnju prometnica:

 • A1, PUO Pojezerje i Prometne površine PUO Pojezerje na autocesti A1, dionica: interregionalni čvor Metković - granica BiH (glavni projekt)
 • A1, Uređenje 6 zelenih mostova, dionica Bosiljevo - Ravča
 • D100, dionica: Dragozetići-Beli, duljine 8,3 km
 • D2, dionica: Suhopolje-Sladojevci, duljine 14,8 km
 • D2, dionica: Vukovar-Opatovac, duljine 13,14 km
 • D5, dionica: Veliki Zdenci-Daruvar, duljine 15,2 km
 • D21, dionica: Pula-Bale, duljine 15,1 km
 • D38, Prolaz kroz Požegu, duljine 3,02 km
 • D117, Odvojak za Rukavac-Vis, duljine 4,9 km
 • D219, dionica: Han - granica BiH, duljine 16 km
 • D8, dionica: Kaštel Sućurac – Plano u duljini 10,40 km
 • D112, dionica: Trajektna Luka Rogač - D111, duljine 3,2 km
 • D532, Južni pristup tunelu sv. Ilija, duljine 3,9 km
 • D70, Spojna cesta od mosta "Cetina", duljine 1,2 km
 • Spojna cesta: Istarski ipsilon (čvor Rogovići) - Lindarski križ (D64), duljine 6,2 km (glavni projekt)
 • Spojna cesta 2 mostu kopno-otok Čiovo u Trogiru od D126 do Ž6136 na Čiovu, duljine 1,5 km (glavni projekt)
 • Ž6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39, duljine 21 km
 • Ž6098 i Ž6115, Kadnjice-Lećevica-Korušce (L 67061), duljine 14,5 km
 • Ž6235, Most dr. Franje Tuđmana - Osojnik, duljine 1,8 km
 • L67041, Radošić (D219) - Kukuzovac (D1), duljine 5,9 km
 • L65048, dionica: Ostrogašica –Mirlović Zagora Ž6092, duljine 4,5 km
 • Obilaznica Vela Luke na otoku Korčuli, duljine 4,1 km
 • Glavna lučka cesta br.2. i prateća infrastruktura – luke Ploče (izvedbeni projekt)


Projekti izvanrednog/pojačanog održavanja prometnica:

 • D113, dionica: Supetar- Nerežišće, duljine od 2,2 km
 • D220, dionica: Tijarica-Kamensko, duljine 9,2 km
 • D512, dionica 001: Makarska- Gornje Igrane, duljine 12 km
 • D1, dionica: Knin – Biskupija, duljine 5,85 km
 • D39, dionica: Cista Provo -Šestanovac, duljine 7,9 km
 • D1, dionica: Pađene -Stara Straža, duljine 5,88 km
 • D60, dionica: Lovreć-lmotski, duljine 22,42 km
 • Ž6228, dionica Slano-Majkovi, duljine 4,3 km
 • L69042, dionica: Trnovica – Čepikuće, duljine 3,3 km


Idejna rješenja:

 • D414, Obilaznica Janjine na Pelješcu (državna cesta DC 414), duljine 6,6 km
 • D414, Obilaznica Potomja i Pijavičinog na Pelješcu, duljine 5,0 km
 • D1, Obilaznica Knina, duljine 4,5 km
 • D8, planirana državna cesta: Makarska - Podgora (izmještanje D8), duljine 8 km
 • D37, planirano izmještanje državne ceste D37 u Sisku, duljine 3,0 km
 • D70, Gata-Zvečanje, duljine 8,1 km
 • Brza cesta Požega-Pleternica-Brestovac, duljine 24,7 km
 • Brza cesta Dubrovnik – granica Crne Gore državna cesta Luka „Gruž“ – Čilipi, duljine 20,0 km
 • Planirana sjeverna obilaznica Hrvatske Kostajnice, duljine 3,5 km
 • Prometnice na području Vjetroelektrane "Svilaja"


VODOVOD I ODVODNJA

Cjelokupna projektna dokumentacija:

 • Koncepcijsko rješenje odvodnje otpadnih voda ruralnih zaobalnih dijelova Grada Omiša i općina Šestanovac i Zadvarje
 • Dogradnja oborinskog sustava odvodnje na području Luke Ploče, duljine 7,6 km (idejni i glavni projekt)   
 • Kanalizacijska mreža dijela područja naselja Žrnovnica i TTTS-a (I. faza ) i vodovodnog podsustava Žrnovnica – Korešnica (I. faza), kanalizacijska mreža dijela područja naselja Žrnovnica i TTTS-a II: i III. faza izgradnje, gravitacijski kolektori i tlačni cjevovodi duljine 1,718 km i vodoopskrbni cjevovodi duljine 6,739 km (glavni projekt)
 • Sustavi odvodnje aglomeracija:
 • - Kaštela – Trogir, kanalizacija duljine 14,188 km i vodovod duljine 6,554 km
 • - Sinj, Trilj, Otok i Dicmo, duljine 9,875 km
 • - Hvar (Jelsa-Vrboska),  kanalizacija duljine 9,4494 km i vodovod duljine 7,155 km
 • Oborinska odvodnja poslovne zone Zlopolje – Vis, duljine 0,715 km, kanalizacija  duljine 0,745 km i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 30 ES (idejni projekt)
 • Vodoopskrbni cjevovod u zaobilaznici naselja Vela Luka, duljine 2,49 km
 • Sanacija crpne stanice ''Šimića vrelo'' u Kninu (izvedbeni projekt)
 • Vodoopskrba naselja Konoba i Brnjača, vodosprema „Konoba“, pristupni put i cjevovodi (izvedbeni projekt)


PLINOVODI

Cjelokupna projektna dokumentacija s ishođenjem dozvola:

 • Distributivni visokotlačni (VT) plinovod (25 bara):
 • - Klis-Solin, duljine 4,9 km
 • - Solin-Split, duljine 4,75 km
 • - Solin-Kaštela, duljine 4,43 km
 • Srednjetlačna (ST) plinska mreža (5 bara):
 • - grada Splita, duljine 29,40 km
 • - Klis-Solin-Kaštela, duljine 20,54 km
 • - grada Drniša, duljine 7,99 km
 • - grada Šibenika – 1. i 2. faza, duljine 4,14 km
 • - područja Zadra-1.dogradnja, duljine 3,037 km
 • Objekti na plinovodima: odorizacijska stanica (OS) Drniš, redukcijska stanica (RS) Klis (Solin), redukcijska stanica (RS)  Split


GOSPODARENJE OTPADOM

Projektna dokumentacija:

 • Pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Split-Karepovac, Sinj, Zagvozd, Stari Grad, Vis i Brač)
 • Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije – Lećevica


STUDIJE IZVODLJIVOSTI

 • Određivanje lokacija mogućih graničnih prijelaza, ispitivanje mrežnih učinaka na mađarsko - hrvatsko graničnom dijelu na razini studije izvodljivosti (Studija izvodljivosti)
 • Prostorno – prometno – građevinska studija koridora državne ceste D66: Pula (D401) – Vozilići, duljine 44,8 km
 • Prostorno – prometno – građevinska studija koridora državne ceste D70: Gata-Zvečanje, duljine 8,1 km
 • Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok,  studija uključuje i izradu idejnog rješenja
 • Povezivanje razdvojenog teritorija Republike Hrvatske s pristupnim prometnicama


NADZOR

Stručni nadzori nad izvođenjem radova:

 • Uređenje raskrižja D1 i L 67014 u mjestu Hrvace
 • Rekonstrukcija D205, dionica: Risvica-Dubrovčan, duljine 10,4 km
 • Izvanredno održavanje D113, dionica: Supetar – Nerežišće, duljine 2,2 km
 • Izgradnja i rekonstrukcija komunalnih vodnih građevina na području VIK-a Split, duljine 4,0 km
 • Izgradnja kolektora u ulicama Kaštelanska-Dudini sa spojem na kolektor u Banovoj ulici, duljine 0,356 km
 • Rekonstrukcija Zvonimirove ulice u Podstrani
 • Izgradnja kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir, I. faza
 • Izgradnja plinske mreže EVN-a u Dugopolju
 • Ostali projektantski nadzori na mnogobrojnim projektima

 

Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem

Projekt: Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem
Naziv korisnika: GEOPROJEKT D.D., Sukoišnska 43, 21000 Split
Naziv partnera: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAĐEVINSKI FAKULTET, Kačićeva 26, 10000 Zagreb; CONTECH D.O.O., Katićev prilaz 5, 10000 Zagreb; PROIZVODNJA ALATA I UREĐAJA „P.S.G.“, vl. Ivica Golik, Zagrebačka 175, Trstenik Nartski

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj