Geodezija i geoinformatika

Podloge za projektiranje prometnica:

 • D113, dionica: Supetar- Nerežišće, duljine od 2,2 km
 • D220, dionica: Tijarica-Kamensko, duljine 9,2 km
 • D512, dionica 001: Makarska- Gornje Igrane, duljine 12 km
 • D1, dionica: Knin – Biskupija, duljine 5,85 km
 • D39, dionica: Cista Provo -Šestanovac, duljine 7,9 km
 • D1, dionica: Pađene -Stara Straža, duljine 5,88 km
 • D60, dionica: Lovreć-lmotski, duljine 22,42 km
 • D2, dionica Klisa-Vukovar, duljine 10,17 km
 • Ž6228, dionica Slano-Majkovi, duljine 4,3 km
 • Ž6166, Omiš (D8) - Kučiće - Slime - D39, duljine 21 km
 • L69042, dionica: Trnovica – Čepikuće, duljine 3,3 km


Podloge za projektiranje objekata:

 • A1, Uređenje 6 zelenih mostova, dionica Bosiljevo - Ravča
 • Plinovodi: odorizacijska stanica (OS) Drniš, redukcijska stanica (RS) Klis (Solin), redukcijska stanica (RS)  Split
 • Hidroelektrana Senj 2 i Kosinj
 • Reverzibilne hidroelektrane Vrdovo
 • Kombi kogeneracijske plinske elektrane Peruča
 • Dalekovod Hrvace-Konjsko
 • Spojni plinovod Dugopolje-Peruča


Podloge za projektiranje i parcelacijski elaborati za projekte prometnica:

 • D8, dionica: Kaštel Sućurac – Plano u duljini 10,40 km
 • D112, dionica: Trajektna Luka Rogač - D111, duljine 3,2 km
 • D532, Južni pristup tunelu sv. Ilija, duljine 3,9 km
 • D70, Spojna cesta od mosta "Cetina", duljine 1,2 km
 • Spojna cesta: Istarski ipsilon (čvor Rogovići) - Lindarski križ (D64), duljine 6,2 km (glavni projekt)
 • Spojna cesta 2 mostu kopno-otok Čiovo u Trogiru od D126 do Ž6136 na Čiovu, duljine 1,5 km (glavni projekt)
 • Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički hum, dionica: Popovec-Kašina
 • Ž6098 i Ž6115, Kadnjice-Lećevica-Korušce (L 67061), duljine 14,5 km
 • Ž6235, Most dr. Franje Tuđmana - Osojnik, duljine 1,8 km
 • L67041, Radošić (D219) - Kukuzovac (D1), duljine 5,9 km
 • L65048, dionica: Ostrogašica –Mirlović Zagora Ž6092, duljine 4,5 km
 • Obilaznica Vela Luke na otoku Korčuli, duljine 4,1 km


Podloge za projektiranje, parcelacijski elaborati, elaborati evidentiranja cesta za projekte:

 • D100, dionica: Dragozetići-Beli, duljine 8,3 km
 • D2, dionica: Suhopolje-Sladojevci, duljine 14,8 km
 • D2, dionica: Vukovar-Opatovac, duljine 13,14 km
 • D5, dionica: Veliki Zdenci-Daruvar, duljine 15,2 km
 • D21, dionica: Pula-Bale, duljine 15,1 km
 • D38, Prolaz kroz Požegu, duljine 3,02 km
 • D117, Odvojak za Rukavac-Vis, duljine 4,9 km


Podloge za projektiranje, geodetski projekti, elaborati nepotpunog izvlaštenja za aglomeracije:

 • Kaštela – Trogir, duljine 200 km
 • Sinj, Trilj, Otok i Dicmo, duljine 80 km
 • Jelsa- Vrboska, duljine 60 km
 • Split-Solin, duljine 90 km

 

 • Vođenje katastra vodova grada Splita
 • Nove katastarske izmjera: k.o. Mravince, k.o. Kučine, k.o. Dusina, k.o. Kremena-Duba-Raba, k.o. Šljivoševci
 • Aerofotogrametrijsko snimanje, izrada DOF-a i digitalnog modela terena na trasi ceste Nerežišća-V. Farska
 • Geodetski projekti za klizišta na raznim lokacijama grada Zagreba
 • Geodetski radovi za Vodovod i kanalizaciju Split
 • Prijedlozi granica pomorskog dobra i elaborati pomorskog dobra na raznim lokacijama u SDŽ I ŠKŽ
 • Geodetska osnova za Međunarodnu zračnu luku dr. Franje Tuđmana u Zagrebu
 • Hidrografske izmjere raznih lokacija po Jadranu
 • Hidrografsko snimanje vodotoka rijeke Cetine
 • Iskolčenja i geodetski projekti za nekoliko graničnih prijelaza


Geodetski nadzori i snimak izvedenog stanja:

 • Autocesta Banja Luka-Doboj, dionica Banja Luka-Prnjavor
 • Putnički terminal zračne luke dr. Franjo Tuđman u Zagrebu
 • Most kopno – otok Čiovo
 • Terminali u Luci Ploče (kontejnerski i za rasute terete)
 • Izgradnja drugog kolnika brze ceste Solin-Klis-Solin (D1) na dionicama: Majdan-Jamani i Jamani-Klis Grlo
 • D8 Solin-Plano
 • ACI Marina Slano


Geodetski nadzor i snimak izvedenog stanja vodova za plinsku mrežu:

 • Distributivni visokotlačni (VT) plinovod:
 • - Dugopolje-Klis, duljine 6,909 km
 • - Klis-Solin, duljine 4,9 km
 • - Solin-Split, duljine 4,75 km
 • - Solin-Kaštela, duljine 4,43 km
 • Srednjetlačna (ST) plinska mreža:
 • - grada Splita, duljine 29,40 km
 • - Klis-Solin-Kaštela, duljine 20,54 km
Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem

Projekt: Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem
Naziv korisnika: GEOPROJEKT D.D., Sukoišnska 43, 21000 Split
Naziv partnera: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAĐEVINSKI FAKULTET, Kačićeva 26, 10000 Zagreb; CONTECH D.O.O., Katićev prilaz 5, 10000 Zagreb; PROIZVODNJA ALATA I UREĐAJA „P.S.G.“, vl. Ivica Golik, Zagrebačka 175, Trstenik Nartski

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj