• Geoprojekt
  Geodetski nadzor

  Brza cesta Solin - Klis

 • Geoprojekt
  Projektiranje

  Kaštel Sućurac - Plano

 • Geoprojekt
  Urbanistički plan uređenja

  Samogor, Vis

 • Geoprojekt
  Snimanje georadarom

  Aerodrom Sarajevo

Geoprojekt - od 1955. godine

Projektiranje i nadzor

Geoprojekt nudi usluge projektiranja i nadzora koje uključuju: projektiranje niskogradnje, prometni projekti i prometne studije, studije izvodljivosti, nadzor i energetsko certificiranje.

Projektiranje i nadzor
Pročitajte više

Geodezija i geoinformatika

Geodezija i geoinformatika uključuju sljedeće usluge: državna izmjera i katastar nekretnina, inženjerska geodezija, hidrografska izmjera, aerofotogrametrija, katastar vodova, geodetski nadzor, mobilno kartiranje i GIS.

Geodezija i geoinformatika
Pročitajte više

Prostorno planiranje

Usluge prostornog planiranja uključuju: izrada dokumenata prostornog uređenja, provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja i konzultantske usluge.

Prostorno planiranje
Pročitajte više

Specifične usluge

Specifične usluge: projekti u području sustava gospodarenja otpadom, ispitivanje stanja kolničkih konstrukcija, detekcija instalacija i izrada sustava gospodarenja infrastrukturom.

Specifične usluge
Pročitajte više